/

Mijn Amazon account is geblokkeerd? Wat nu?

Je producten kun je niet meer op Amazon verkopen omdat je account (tijdelijk) is opgeschort. Waarom is je account geblokkeerd? En nog belangrijker, hoe kun je dit oplossen zodat je zo snel mogelijk weer gebruik kunt maken van Amazon als één van je verkoopkanalen.

Er zijn een aantal redenen waarom Amazon je account blokkeert.

  1. Amazon merkt dat je prestaties niet goed zijn of niet goed worden beoordeeld. Amazon streeft een zeer goede klantenservice na, en verwacht dit ook van jou als verkoper.
  2. Amazon heeft haar eigen regels en hieraan heb je niet voldaan. Onthoud dat het ‘het huis’ van Amazon is en je je aan hun regels moet houden.
  3. Je verkoopt producten die verboden zijn om via Amazon te verkopen.

Wat houden deze punten precies in, zodat je hierop kunt acteren en het je niet nog eens gebeurd?

 

Slechte prestaties

Eigenlijk houden slechte prestaties in, dat je de prestatiedoelen van Amazon niet haalt. Deze worden gemeten met 3 statistieken.

Order defect rate (ODR)

deze statistiek geeft het percentage bestellingen aan van een verkoper die negatieve feedback heeft ontvangen (beoordelingen van één en twee sterren), een garantieclaim (een koper die een probleem met zijn bestelling meldt) of een servicecreditcard-terugboeking. Amazon raadt verkopers aan om een ODR van minder dan 1% te handhaven om opschorting te voorkomen.

Annuleringspercentage vóór uitvoering

deze statistiek geeft het aantal geannuleerde bestellingen aan voordat de verzending is bevestigd, gedeeld door het totale aantal bestellingen in die periode. Hoge annuleringspercentages vóór de uitvoering zijn vaak het gevolg van slecht voorraadbeheer. Amazon beveelt verkopers aan een annuleringspercentage vóór de uitvoering aan te houden dat lager is dan 2,5% om opschorting te voorkomen.

Ratio late verzending

deze statistiek geeft het aantal bestellingen aan dat na verzenddatum wordt bevestigd, gedeeld door het totale aantal bestellingen in die periode. Een hoog aantal gevallen van late verzending leidt vaak tot ontevredenheid bij de klant. Amazon beveelt aan dat verkopers een ‘late verzendingspercentage’ hanteren dat lager is dan 4%.

 

Leveren van verboden producten en de regels per categorie

In plaats van één set regels die voor alle producten gelden, heeft Amazon specifieke productbeperkingen voor elk van hun productcategorieën.

Het leveren van verboden producten is reden voor het opschorten van een account. Je doet er goed aan te controleren of je producten voldoen aan de richtlijnen, of dat er een aanvullende actie is vereist, zoals het voorafgaand aanvragen van goedkeuring van Amazon.

 

Nu je de reden van de opschorting van je account kent en begrijpt, is natuurlijk de vervolgvraag: Wat moet ik doen om te blijven verkopen op Amazon?

Als je wilt blijven verkopen op Amazon, moet je bezwaar indienen bij Amazon Seller Performance.

Je hebt 17 dagen de tijd om bezwaar in te dienen. Je kunt dit doen door te klikken op de link in de email welke je van Amazon hebt ontvangen, waarin de opschorting van je account werd aangekondigd.

Het maken van bezwaar betekent nog niet dat je direct weer kunt starten met verkopen. Je bezwaar wordt door Amazon zorgvuldig beoordeeld.

Bij het indienen van je bezwaar moet je een ‘actieplan’ indienen waarin je beschrijft wat de reden van opschorting van je account was, en hoe je dit gaat verbeteren. Het is belangrijk dat je een goed actieplan indient, omdat het niet duidelijk is of je een tweede kans krijgt van Amazon om nogmaals een bezwaar met actieplan in te dienen. Indien je (eerste) inzending wordt afgewezen loop je een groot risico op permanente opheffing van je account.

 

Herstel het vertrouwen van Amazon in jou als verkoper door een goed actieplan

Omdat het cruciaal is een goed actieplan te hebben, helpen we je onderstaand met het schrijven van een goed actieplan, door de juiste elementen hierin op te nemen.

 

1. Het probleem

Benoem hierbij het probleem welke Amazon heeft aangegeven in de opschortingsverklaring.

Voorbeeld 1: We hebben alle ASIN’s uit onze Amazon-inventaris verwijderd die niet voldeden aan de richtlijnen, zoals niet-authentiek, nagemaakt, verboden, gebruikt item verkocht als nieuw, enz …
Voorbeeld 2: We hebben contact opgenomen met de eigenaar van de rechten en deze hebben ingestemd met het intrekken van de klacht die tegen ons is ingediend en zij hebben de kennisgeving van intrekking rechtstreeks bij Amazon ingediend, enz …

2. Wat heb je al gedaan om het probleem te verhelpen?

Wat heb je gedaan aan de oorzaak, zodat het probleem is verholpen.

3. Hoe ga je voorkomen dat het probleem zich in de toekomst nog eens voordoet?

Welke (zakelijke) oplossingen worden er toegepast om toekomstige problemen met je account te voorkomen?

Voorbeeld: we kopen alleen voorraad rechtstreeks van fabrikanten of geautoriseerde distributeurs, die ons ook toestaan te verkopen op Amazon.

4. Leg een korte slotverklaring af:

Het sleutelwoord hier is “kort”. Amazon heeft wel persoonlijke excuses nodig.

Voorbeeld: we accepteren de volledige verantwoordelijkheid voor onze fouten en begrijpen volledig “waarom” (reden voor opschorting, klacht, enz.), overweeg alstublieft om ons account te herstellen en we zullen er alles aan doen om deze fout niet nog eens te maken.

 

Resumerend blijft het advies: voorkom dat je account wordt geblokkeerd. Door op de hoogte te zijn van de regels van Amazon en gebruik te maken van de juiste tooling kun je al een heel eind komen om goed overzicht te hebben in je verkoop- en verzendproces, leveringssnelheid en voorraadbeheer.

Sellable kan jou niet alleen helpen bij het verkopen van je producten op Amazon, maar biedt ook hulp bij het beheren van je voorraad, en bevat het een geïntegreerd ordermanagement-systeem.

Lees meer over Verkopen via Amazon

Sellable Gids Maximale e-commerce groei

Maximale e-commerce groei in 4 stappen

Download de gids en lees hoe Sellable je helpt om inzicht, controle en automatisering op de marketplaces te verkrijgen.